Przeciwieństwa

Do podanego wyrazu trzeba znaleźć wyraz o przeciwnym znaczeniu.